SHRA Malmös planerade verksamhet inför 2019.
Konferens Syd är i år den 19 jan. SHRA är repr. av Emma och Felicia Rudnert. Info. finns på Södras hemsida.
Det första som är inbokat är årsmötet för 2018. Det blev bestämt till den 9 febr. kl. 14.00 hos Hako Kantyxegatan 25 Malmö. En del kommer att lämna styrelsen så valberedningen har lite att göra.
Den 25 nov 2018 var jag över på ett regelmöte på Fyn där danskarna fick de nya svenska reglerna för 2019 som just blivit färdiga och som sättes rakt in i den danska regelboken. Detta kanske kan göra det lättare för de danska förare och funk. som vi hoppas kommer hit för att köra och hjälpa till på Malmöbanan.
Nästa resa till Danmark blir en teknikerkurs i Juderup där vi ska försöka utbilda fler danska förare och funktionärer. Deras hemmabana är ju Malmö. Det finns 2 verksamma aktörer nära oss, en klubb på Själland och Dasu. Det är deras folk vi ska ha över hit och vi får gärna komma över och delta i kursen.
2 kurser är planerade från Södra i vår. En är ett samarbete med Svemo och en som vänder sig till B och C licensierade förare och funktionärer på bilsidan.
I år skall planeringen inför Staffanstorps Motorfestival börja lite tidigare och då kanske vara klar i god tid innan körningen. Tidtagning och startgran är prio 1.
Vårt deltagandet på Nationaldagen i Trelleborg kommer att bli som de andra åren vi varit där. Försöka få dit en riktig brummarbil tillsammans med några juniordragsters och kanske en juniorbike. Finns även en Pro Bike som tidigare deltagit. Frågan är öppen, inget är igång ännu. Eftersom jag kommer att vara i Tierp under dessa båda event kan jag bara delta i planeringen. Hoppas att vi kan få in några som vill hjälpa till.
Om Motormässan kommer att fortsätta i Malmö tror jag nog att vi ska vara med, åtminstone med några av våra juniorer.
Att göra en planering i jan som ska täcka ett helt år är svårt. Arr. av olika jippo har knappt själv startat sin planering. Håller ni koll på hemsidan så kommer där att finnas information om vad som blir aktuellt under året.
Hoppas ni kommer och deltar i vårt arbete.
Conny